RODO

Informacja dla klientów nt RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest : Imprezy z serca Marta Lachowska,  z siedzibą przy ul. Działkowa 10a/6, 41-506 Chorzów. 
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie
  z zawartą umową. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody jest :
 1. Dane niezbędne do przedstawienia i realizowania naszych usług to : Imię i Nazwisko, data urodzenia. Warto również podać adres e-mail oraz numer telefonu. Dane typu numer telefonu i adres mailowy pozwalają nam na kontakt w realizacji zlecenia. Należy pamiętać, że to Państwo podajecie nam DOBROWOLNIE swoje dane. Brak podania numeru telefonu czy adresu e-mail, nie będzie skutkował odmową udzielenia świadczenia usługi.  Brak podania danych spowoduje jednak, iż utrudniony będzie
  z Państwem kontakt, w związku z realizacją usługi, czy przedstawieniem oferty.  Przed udzieleniem świadczenia konieczne jest potwierdzenie wszelkich danych potrzebnych do realizacji oferty.
 2. Firma Imprezy z serca nie prowadzi bazy danych Klientów. 
 3. Podane dane Pani/Pana nie zostaną przekazane przez nas nikomu. 
 4. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki takie jak – wystawienie np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Państwa dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Korzystanie z usług Imprezy z serca Marta Lachowska,  jest w pełni dobrowolne. Ze względów rachunkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy imiennego rachunku.
 6. W razie woli usunięcia Państwa danych z korespondencji mailowej lub usunięcia danych zawartych w ofercie/formularzu zgłoszeniowym, prosimy o bezpośredni kontakt na adres mailowy :  info@imprezyzserca.pl 
 7. Zdjęcia publikowane na naszej stronie internetowej www.imprezyzserca.pl szanują
  i odnoszą się do Art. 81 pkt 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych, a więc obejmują wyłącznie ujęcia, gdzie znajdują się „osoby stanowiące jedynie szczegół całości” lub w ujęciu nie dającym możliwości jednoznacznego zidentyfikowania osoby. (W każdej chwili, na Państwa prośbę, określone zdjęcie może zostać usunięte z naszego profilu lub strony www. ) 
 8. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa  danych, można je modyfikować, żądać ich usunięcia lub ograniczyć ich przetwarzania.